www.อบรมหม้อไอน้ำ.com

กำหนดการฝึกอบรม ประจำปี 2560
Boiler 11

หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (มาตรฐาน 36 ชม.)

รุ่นที่ วันที่อบรม จังหวัด สถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน
สมัครอบรม
RY1/60 20-25 ก.พ. 60 ระยอง วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ห้วยโป่ง)
(พิเศษ... รุ่นแรกของปี)
5,800.- ปิดการอบรม
NB1/60 20-25 ก.พ. 60 นนทบุรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (เมืองทองธานี)
MOU (ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต)
5,800.- ปิดการอบรม
CB1/60  27-31 มี.ค., 1 เม.ย. ชลบุรี ศูนย์ฝึกอบรม ททท. (บางแสน) 6,500.- ปิดการอบรม
KK1/60  24-29 เม.ย. 60 นครราชสีมา โรงแรมโคราชโฮเต็ล 6,900.- ปิดการอบรม
RY2/60  22-27 พ.ค. 60 ระยอง โรงแรมคริสตัน เจด (อ.เมือง) 6,500.- ปิดการอบรม
SK1/60  19-24 มิ.ย. 60 สงขลา ม.สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) 6,900.- ปิดการอบรม
CM1/60  19-24 มิ.ย. 60 เชียงใหม่ โรงแรมเชียงใหม่ รัตนโกสินทร์ 6,900.- ปิดการอบรม
CB2/60  17-22 ก.ค. 60 ชลบุรี ศูนย์ฝึกอบรม ททท. (บางแสน) 6,500.- ปิดการอบรม
NB2/60 21-26 ส.ค. 60 นนทบุรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (เมืองทองธานี)
MOU (ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต)
5,800.- เต็ม
KK1/60 4-9 ก.ย. 60 ขอนแก่น ม.ขอนแก่น (โรงแรมขวัญมอ)
เปลี่ยนเป็น พิมานการ์เด้น บูติกโฮเทล
6,900.- คลิ๊กที่นี้
RY3/60 18-23 ก.ย. 60 ระยอง โรงแรมคริสตัน เจด (อ.เมือง) 6,500.- คลิ๊กที่นี้
พิเศษ 16-21 ต.ค. 60 นนทบุรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (เมืองทองธานี)
MOU (ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต)
5,800.- คลิ๊กที่นี้
CB3/60 20-25 พ.ย. 60  ชลบุรี  ศูนย์ฝึกอบรม ททท. (บางแสน) 6,500.- คลิ๊กที่นี้
SK2/60 18-23 ธ.ค. 60 สงขลา ม.สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)  6,900.-  คลิ๊กที่นี้
ทุกรุ่น สอบซ่อม (หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ) 500.- คลิ๊กที่นี้

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7 %
สนใจฝึกอบรมติดต่อ : โทร. 063-407-6755 (คุณเมย์), โทร. 087-355-2206 (คุณแทงค์), โทร. 062-991-8225 (คุณกุ๊ก) 

 หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (ทบทวน 6 ชม.)

รุ่นที่ วันที่อบรม จังหวัด สถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน สมัครอบรม
1/60 21 เม.ย. 60 นนทบุรี ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช (เมืองทองธานี) 2,000.- ปิดการอบรม
2/60 18 ส.ค. 60 ชลบุรี ศูนย์ฝึกอบรม ททท. (บางแสน)
พร้อมเปิดอบรมแล้วค่ะ
 2,000.- คลื๊กที่นี้
3/60 28 พ.ย. 60 ระยอง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 (มาบตาพุด)  2,000.- คลื๊กที่นี้

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7 %
สนใจฝึกอบรมติดต่อ : โทร. 087-355-2206 (คุณแทงค์)

3.2 Boiler Water

หลักสูตร การปรับปรุงคุณภาพน้ำอุตสาหกรรมเบื้องต้น สำหรับ หม้อไอน้ำ

รุ่นที่ วันที่อบรม จังหวัด สถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน สมัครอบรม
1 17 ส.ค. 60 นนทบุรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (เมืองทองธานี) 2,500.-  คลื๊กที่นี้

 หลักสูตร การออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำอุตสาหกรรม สำหรับ หม้อไอน้ำ 

รุ่นที่ วันที่อบรม จังหวัด สถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน สมัครอบรม
1 17-18 ส.ค. 60 นนทบุรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (เมืองทองธานี)  5,000.- คลื๊กที่นี้ 

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7 %
สนใจฝึกอบรมติดต่อ : โทร. 087-355-2206 (คุณแทงค์)

 

2.1 Boiler Accident

หลักสูตร การป้องกันอุบัติเหตุจากไฟไหม้หม้อต้มน้ำมันร้อนและหม้อไอน้ำระเบิด

รุ่นที่ วันที่อบรม จังหวัด สถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน สมัครอบรม
1 ปิดการฝึกอบรม ปทุมธานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมฟรี  -
2 ปิดการฝึกอบรม สมุทรปราการ สพร. ภาค 1 (นิคมฯ บางพลี) ,, -
3 ปิดการฝึกอบรม สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) ,, -
4 ปิดการฝึกอบรม ชลบุรี ศูนย์ฝึกอบรม ททท. (บางแสน) ,, -
5 ปิดการฝึกอบรม สระบุรี โรงแรมควีน เพลส (ถ.มิตรภาพ)
,, -
01/60 20 เม.ย. 60 นนทบุรี ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช (เมืองทองธานี) 2,500.- ปิดการอบรม
02/60 28 ก.ย. 60 ชลบุรี ศูนย์ฝึกอบรม ททท. (บางแสน) 2,500.- คลิ๊กที่นี้

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7 %
สนใจฝึกอบรมติดต่อ : โทร. 063-407-6755 (คุณเมย์)

Boiler 13

หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ด้านหม้อน้ำ สำหรับ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ, ช่างซ่อมบำรุง, วิศวกร

วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน สมัครอบรม
14 ก.ค. 60
เทคนิคการแก้ปัญาการเผาไหม้ สำหรับหม้อน้ำ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช / นนทบุรี 2,500.-
ปิดการอบรม
29 ก.ย. 60
การประหยัดพลังงานในระบบไอน้ำ  ม.สุโขทัยธรรมาธิราช / นนทบุรี 2,500.-
คลื๊กที่นี้
23-24 ต.ค. 60 การประเมินอายุการใช้งานของหม้อน้ำ
และภาชนะรับแรงดัน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17
(มาบตาพุด) / ระยอง
6,500.- คลื๊กที่นี้
16 พ.ย. 60
 การป้องกันการกัดกร่อนในหม้อไอน้ำและ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17
(มาบตาพุด) / ระยอง
2,500.- คลื๊กที่นี้

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7 %
สนใจฝึกอบรมติดต่อ : โทร. 063-407-6755 (คุณเมย์)

Boiler 16

หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านหม้อน้ำ สำหรับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)

วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน สมัครอบรม 
 6-7 มิ.ย. 60  Boiler Operation Safety ม.สุโขทัยธรรมาธิราช / นนทบุรี  4,000.-  ปิดการอบรม
25-26 ต.ค. 60 Boiler Operation Safety สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17
(มาบตาพุด) / ระยอง
4,000.- คลื๊กที่นี้

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7 %
สนใจฝึกอบรมติดต่อ : โทร. 062-991-8225 (คุณกุ๊ก)

 

ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์ จ.ระยองHTC 01