www.อบรมหม้อไอน้ำ.com

กำหนดการฝึกอบรม ประจำปี 2560
Boiler 11

หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (มาตรฐาน 36 ชม.)

รุ่นที่ วันที่อบรม จังหวัด สถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน
สมัครอบรม
RY1/60 23-28 ม.ค. 60
เลื่อนไป
20-25 ก.พ. 60
ระยอง วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (ห้วยโป่ง)
(พิเศษ... รุ่นแรกของปี)
5,800.- คลิ๊กที่นี้
NB1/60 20-25 ก.พ. 60 นนทบุรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (เมืองทองธานี)
MOU (ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต)
5,800.- คลิ๊กที่นี้
CB1/60  20-25 มี.ค. 60 ชลบุรี ศูนย์ฝึกอบรม ททท. (บางแสน) 6,500.- คลิ๊กที่นี้
KK1/60  24-29 เม.ย. 60 นครราชสีมา โรงแรมโคราชโฮเต็ล 6,900.- คลิ๊กที่นี้
RY2/60  22-27 พ.ค. 60 ระยอง โรงแรมสตาร์ (อ.เมืองระยอง) 6,500.- คลิ๊กที่นี้
SK1/60  5-10 มิ.ย. 60 สงขลา ม.สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) 6,900.- คลิ๊กที่นี้
CM1/60  19-24 มิ.ย. 60 เชียงใหม่ ม.เชียงใหม่ 6,900.- คลิ๊กที่นี้
CB2/60  17-22 ก.ค. 60 ชลบุรี ศูนย์ฝึกอบรม ททท. (บางแสน) 6,500.- คลิ๊กที่นี้
NB2/60 21-26 ส.ค. 60 นนทบุรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (เมืองทองธานี)
MOU (ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต)
5,800.- คลิ๊กที่นี้
KK1/60 4-9 ก.ย. 60 ขอนแก่น ม.ขอนแก่น (โรงแรมขวัญมอ) 6,900.- คลิ๊กที่นี้
RY3/60 18-23 ก.ย. 60 ระยอง โรงแรมสตาร์ (อ.เมืองระยอง) 6,500.- คลิ๊กที่นี้
CS1/60 16-21 ต.ค. 60 ฉะเชิงเทรา ม.ราชภัฏราชนครินทร์ 6,500.- คลิ๊กที่นี้
CB3/60 20-25 พ.ย. 60  ชลบุรี  ศูนย์ฝึกอบรม ททท. (บางแสน) 6,500.- คลิ๊กที่นี้
SK2/60 18-23 ธ.ค. 60 สงขลา ม.สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)  6,900.-  คลิ๊กที่นี้

 หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (ทบทวน 6 ชม.)

รุ่นที่ วันที่อบรม จังหวัด สถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน สมัครอบรม
1/60 21 เม.ย. 60 นนทบุรี ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช (เมืองทองธานี) 2,000.- คลื๊กที่นี้
2/60 18 ส.ค. 60 ชลบุรี ศูนย์ฝึกอบรม ททท. (บางแสน)  2,000.- คลื๊กที่นี้
3/60 30 พ.ย. 60 ระยอง โรงแรมชมดาว (อ.เมืองระยอง)  2,000.- คลื๊กที่นี้

หมายเหตุ :  1. อัตราค่าลงทะเบียนเป็นไปตามเงื่อนไขของทางสมาคมฯ 
                  2. ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7 %

3.2 Boiler Water

หลักสูตร การปรับปรุงคุณภาพน้ำอุตสาหกรรมเบื้องต้น สำหรับ หม้อไอน้ำ

รุ่นที่ วันที่อบรม จังหวัด สถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน สมัครอบรม
1 - นนทบุรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (เมืองทองธานี) 2,500.-  คลิ๊กที่นี้ 

 หลักสูตร การออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำอุตสาหกรรม สำหรับ หม้อไอน้ำ 

รุ่นที่ วันที่อบรม จังหวัด สถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน สมัครอบรม
1 - นนทบุรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (เมืองทองธานี)  5,000.-  คลิ๊กที่นี้  

2.1 Boiler Accident

หลักสูตร การป้องกันอุบัติเหตุจากไฟไหม้หม้อต้มน้ำมันร้อนและหม้อไอน้ำระเบิด

รุ่นที่ วันที่อบรม จังหวัด สถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน สมัครอบรม
1 ปิดการฝึกอบรม ปทุมธานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมฟรี  -
2 ปิดการฝึกอบรม สมุทรปราการ สพร. ภาค 1 (นิคมฯ บางพลี) ,, -
3 ปิดการฝึกอบรม สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) ,, -
4 ปิดการฝึกอบรม ชลบุรี ศูนย์ฝึกอบรม ททท. (บางแสน) ,, -

 

ศูนย์ฝึกอบรมออนเนอร์ จ.ระยองHTC 01