กำหนดการฝึกอบรม

0 Schedule

 

ลำดับ หลักสูตรอบรม ดาวน์โหลด
กำหนดการอบรม
หมายเหตุ
1 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (มาตรฐาน 36 ชม.)
(Boiler Operator : Standard Course)
0 Schedule icon -
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน 6 ชม.)
(Boiler Operator : Refresher Standard Course)
-
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำและข้อกำหนดทางกฏหมาย
(Boiler Operation Safety and Law Requirement)
-
4  การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำเพื่อการลดต้นทุน
(Energy Conservation in Steam System for Reduce Cost)
- -
การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบหม้อน้ำประจำปี
(Annual Boiler Inspection Preparedness)
- -
 การจัดการน้ำป้อนและของเสียจากหม้อน้ำ
(Feed Water and Waste Treatment Management for boiler)
- -