ใบสมัครฝึกอบรมหม้อน้ำทุกหลักสูตร

ใบสมัครฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชม. & 6 ชม.)
สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ

1 Boiler Operator RF 

ใบสมัครฝึกอบรมหลักสูตร
Boiler Waste Management
Boiler Operation Safety and Law
Annual Boiler Inspection Preparedness
Incident Prevention for Hot Oil and Boiler

2 Boiler Operation RF
 
อัตราค่าบริการ (คลิกที่นี่)