ใบสมัครฝึกอบรมหม้อน้ำทุกหลักสูตร

ใบสมัครฝึกอบรมหลักสูตร
---------
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชม.)
สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ

1 Boiler Operator RF 

ใบสมัครฝึกอบรม
หลักสูตรทบทวนหม้อน้ำ & หม้อต้มน้ำมันร้อน
---------
(ภายใต้กฏหมาย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
การใช้งานหม้อต้มน้ำมันร้อนอย่างไรให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำและแนวปฏิบัติที่ดี
---------
(ภายใต้กฏหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (ทบทวน 6 ชม.) ประจำปี
การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำเพื่อการลดต้นทุน
การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบหม้อน้ำประจำปี
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำและข้อกำหนดทางกฏหมาย

การจัดการน้ำป้อนและของเสียจากหม้อน้ำ

2 Boiler Operation RF
 
อัตราค่าบริการ (คลิกที่นี่)