สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร

 

>> บริการฝึกอบรม    
logo boiler 4   logo boiler 7   logo PV 1   logo CG 2
Steam Boiler   Thermal Oil Heater   Pressure Vessel   Pressure Gas Cylinder
             
>> บริการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ   
coming soon 2   coming soon 2   coming soon 2   coming soon 2
 MMA Welding    TIG Welding    MAG Welding    Gas Cutting