กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ
หลักสูตรอบรม
ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม
หมายเหตุ
1
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (มาตรฐาน 36 ชม.)
(Boiler Operator : Standard Course)
-
2
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (สอบซ่อม)
(Boiler Operator : Retest)
-
3
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน 6 ชม.)
(Boiler Operator : Refresher Standard Course)
-
4
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำและข้อกำหนดทางกฏหมาย
(Boiler Operation Safety and Law Requirement)
-
5
การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำเพื่อการลดต้นทุน
(Energy Conservation in Steam System for Reduce Cost)
-
6
การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบหม้อน้ำประจำปี
(Annual Boiler Inspection Preparedness)
-
7
การจัดการน้ำป้อนและของเสียจากหม้อน้ำ
(Feed Water and Waste Treatment Management for boiler)
-