หลักสูตร ฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (มาตรฐาน 36 ชม.)

สำหรับ ช่างควบคุมประจำหม้อน้ำ, ช่างซ่อมบำรุงหม้อน้ำ, วิศวกรหม้อน้ำ

วันที่อบรม สถานที่อบรม / จังหวัด ค่าลงทะเบียน (บาท) ใบสมัครอบรม ใบสมัครสอบซ่อม
27 - 31 พ.ค.
1 มิ.ย. 67
8,500.-
รับสิทธิพิเศษ
24 - 29 มิ.ย. 67
8,000.-
6,500.-
1 - 6 ก.ค. 67
8,000.-
รับสิทธิพิเศษ
1 - 6 ก.ค. 67
8,500.-
รับสิทธิพิเศษ
8 - 13 ก.ค. 67
8,000.-
รับสิทธิพิเศษ
15 - 20 ก.ค. 67
8,000.-
รับสิทธิพิเศษ
5 - 10 ส.ค. 67
8,500.-
รับสิทธิพิเศษ
26 - 31 ส.ค. 67
8,000.-
รับสิทธิพิเศษ
23 - 28 ก.ย. 67
8,000.-
รับสิทธิพิเศษ
7 - 12 ต.ค. 67
8,500.-
รับสิทธิพิเศษ
28 - 31 ต.ค.
1 - 2 พ.ย. 67
8,000.-
6,500.-
11 - 16 พ.ย. 67
8,500.-
รับสิทธิพิเศษ
25 - 30 พ.ย. 67
8,000.-
รับสิทธิพิเศษ
16 - 21 ธ.ค. 67
8,000.-
รับสิทธิพิเศษ

พิเศษ : แจกเอกสารประกอบการอบรม & เสื้อ Boiler Operator ทุกท่าน (Classroom Training)
หมายเหตุ :  
ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%
สนใจฝึกอบรมติดต่อ :   โทร. 087-841-4499

แจกเสื้อ Boiler Operator ทุกที่นั่ง