ตารางกฏหมายที่เกี่ยวข้องหม้อไอน้ำ

กระทรวงอุตสาหกรรม – กรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ประกาศ รายการกฎหมาย
21 มิ.ย. 49
4 ธ.ค. 49
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549
4 ธ.ค. 49
4 ธ.ค. 49
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549
30 พ.ย. 59
22 มิ.ย. 63