หลักสูตร ฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (มาตรฐาน 36 ชม.)

สำหรับ ช่างควบคุมประจำหม้อน้ำ, ช่างซ่อมบำรุงหม้อน้ำ, วิศวกรหม้อน้ำ

หลักสูตร ทบทวนความรู้ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (ทบทวน 6 ชม. )

หลักสูตร พัฒนาทักษะเเละทบทวนความรู้ผู้ควบคุมหม้อต้มน้ำมันร้อน

ทบทวนความรู้ทุก 2 ปี ตามกฎหมายกรมสวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงาน

ทำไมต้องเลือกบริการจากศูนย์ฝึกอบรมหม้อไอน้ำ ?

บริการฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพและทักษะสำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ

ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

จัดตั้งหน่วยฝึกถูกต้อง มีใบรับรองทุกอย่าง

ประสบการณ์ฝึกอบรมมากกว่า 10 ปี

พร้อมให้บริการ การันตีด้วยผลงาน

คุณภาพคุ้มราคา

คุณภาพดีเยี่ยม ด้วยวิทยากรมืออาชีพ

Online Training

อบรมออนไลน์เข้มข้น

Onsite Training

อบรมในโรงงานเข็มแข็ง

Certificate of Training

เรียบจบ สอบผ่าน รับวุฒิบัตร

ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมหม้อไอน้ำ

หน่วยฝึกอบรม

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

หม้อไอน้ำ

บริการฝึกอบรม หลักสูตร In house

ตามกฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม & กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Business Group
กลุ่มธุรกิจ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เอสวายเอส เซอร์วิสเซส

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย

ออนเนอร์ เทรนนิ่ง

ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม

ออนเนอร์ เทรนนิ่ง

ศูนย์ฝึกอบรมหม้อไอน้ำ

สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร

Contact us

ช่องทางการติดต่อ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.