ประกาศศูนย์ฝึกอบรมหม้อไอน้ำ

หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี

Boiler & Thermal oil Heater Public Training

ตารางหลักสูตรฝึกอบรมตลอดทั้งปี

ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมหม้อไอน้ำ

หน่วยฝึกอบรม

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

หม้อไอน้ำ

ทำไมต้องเลือกบริการจาก

ศูนย์ฝึกอบรมหม้อไอน้ำ ?

บริการฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพและทักษะสำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ

ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

จัดตั้งหน่วยฝึกถูกต้อง มีใบรับรองทุกอย่าง

ประสบการณ์ฝึกอบรมมากกว่า 10 ปี

พร้อมให้บริการ การันตีด้วยผลงาน

คุณภาพคุ้มราคา

คุณภาพดีเยี่ยม ด้วยวิทยากรมืออาชีพ

Online Training

อบรมออนไลน์เข้มข้น

Onsite Training

อบรมในโรงงานเข็มแข็ง

Certificate of Training

เรียบจบ สอบผ่าน รับวุฒิบัตร

บริการฝึกอบรม

ตามกฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม & กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Business Group
กลุ่มธุรกิจ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เอสวายเอส เซอร์วิส

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย

ออนเนอร์ เทรนนิ่ง

ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม

ออนเนอร์ เทรนนิ่ง

ศูนย์ฝึกอบรมหม้อไอน้ำ

สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร

Contact us

ช่องทางการติดต่อ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.